DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. RUGSĖJO 17. ĮSAKYMO NR. A3-780 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO