Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. A3-25 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo