Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. A3-400 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo