Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. A3-109 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės valdomų įmonių pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo