Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymų patvirtinimo

Numeris: A3-303

Dokumentai: A3-303.docx

1.1 Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą.docx
1.2. Naujagimio gimimo registravimas.docx
1.2. Prašymas įregistruoti vaiko gimimą.docx
1.3 Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas.docx
1.3 Prašymas anuliuoti civilinės būklės akto įrašą.docx
1.3 Prašymas atkurti civilinės būklės akto įrašą.docx
1.3 Prašymas pakeisti, ištaisyti ar papildyti civilinės būklės akto įrašą.docx
1.4. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą.docx
1.4. Prašymas įtraukti įapskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą.docx
1.5. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą.docx
1.5. Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įragistruotą mirtį.docx
1.6. Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą.docx
1.6. Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką.docx
1.6. Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką.docx
1.7. Vardo, pavardes keitimo registravimas.docx
1.8. Tėvystės pripažinimo registravimas.docx
1.9. Santuokos registravimas.docx
1.9. Prašymas įregistruoti santuoką.docx
1.10. Įvaikinimo registravimas.docx
1.11. Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas.docx
1.12. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas.docx
1.12. Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą.docx
1.13. Mirties registravimas.docx
1.13. Prašymas įregistruoti mirtį.docx
1.14. Santuokos nutraukimo registravimas.docx
1.15. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas.docx
1.15. Prašymas iduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.docx
1.7 Prašymas pakeisti jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardą ir (ar) pavardę.docx
1.7. Prašymas pakeisti 16 metų sulaukusio asmens vardą ir (ar) pavardę.docx

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas
Būsena: Galioja