Dėl valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise