Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2022 m. vasario 8 d. potvarkio Nr. P1-7 ,, Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos, biudžetinių įstaigų ir savivaldybės valdomų įmonių pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo