Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-140 ,,Dėl Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Kategorija: Tarybos sprendimai (nuo 2015-01-29)
Būsena: Galioja