Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-87 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo