Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T3-26 „Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono dalies sausinimo tinklo ir melioracijos griovių rekonstrukcija“ pakeitimo

Kategorija: Tarybos sprendimai (nuo 2015-01-29)
Būsena: Galioja