Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-151 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Kategorija: Tarybos sprendimai (nuo 2015-01-29)
Būsena: Galioja