Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T3-191 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai“ pakeitimo

Kategorija: Tarybos sprendimai (nuo 2015-01-29)
Būsena: Galioja