Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T3-74 „Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo