Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T3-90 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Lietuvos sklandymo sporto federacijai“ pakeitimo

Kategorija: Tarybos sprendimai (nuo 2015-01-29)
Būsena: Galioja