Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nurašymo komisijos sudarymo

Numeris: A3-1149

Dokumentai: A3-1149.docx

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas
Būsena: Galioja