Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono dalies sausinimo tinklo ir melioracijos griovių rekonstrukcija“

Kategorija: Tarybos sprendimai (nuo 2015-01-29)
Būsena: Pakeistas/galioja