Dėl saugomų buveinių tvarkymo darbų dokumentų, reikalingų paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ gauti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas
Būsena: Galioja