Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise