Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo

Numeris: A3-846

A3-846

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas
Būsena: Galioja