Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo

Numeris: A3-1013

A3-1013

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas