Dėl Strateginio planavimo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo