Dėl sutikimo įregistruoti viešosios įstaigos Užuguosčio bendradarbystės centro buveinę

Kategorija: Tarybos sprendimai (nuo 2015-01-29)
Būsena: Galioja