Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui