Dėl turto pripažinimo netinkamu (negalimu ir nereikalingu naudoti ir jo perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise

Numeris: A3-432

Dokumentai: A3-432.pdf

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas
Būsena: Galioja