Dėl valstybės turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Prienų rajono švietimo įstaigoms