Dėl valstybės turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų „Žiburio“ gimnazijai

Kategorija: Tarybos sprendimai (nuo 2015-01-29)
Būsena: Galioja