Dėl viešosios įstaigos Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

Kategorija: Tarybos sprendimai (nuo 2015-01-29)