Dėl viešosios įstaigos Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo

Kategorija: Tarybos sprendimai (nuo 2015-01-29)
Būsena: Galioja