Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros dalininko teisių ir pareigų perdavimo ir dalininko įnašo pardavimo

Kategorija: Tarybos sprendimai (nuo 2015-01-29)
Būsena: Galioja