Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo