Dėlžemės sklypo Jaunystės g. 1A, Prienuose, padidinimo plano, prilyginamo detaliajam planui patvirtinimo

Numeris: (7.7)-A3-2013/664

Dokumentai: 7.7.-A3-2013664.pdf

Kategorija: Administracijos direktoriaus įsakymas
Būsena: Galioja