Gedulo ir vilties diena Stakliškių sen.

****

Birželio 14 d. 17.00 val. Želkūnų poilsio ir kultūros renginių erdvėje,
prie paminklo „Laisvės atgavimo 100-mečiui“,
minėjimas „Tremties aidai“.
Organizatorius Kašonių biblioteka