Laisvės gynėjų dienos minėjimas Veiveriuose

Sausio 12 d. – Laisvės gynėjų dienos minėjimas Veiveriuose
8.00 val. Visuotinė pilietinė iniciatyva „Pergalės šviesa“. Kviečiame visus dešimčiai minučių languose uždegti pergalės, vienybės ir atminimo žvakutes.
18.00 val. Minėjimas „Ginkluoti laisve ir malda” Prienų meno mokyklos Veiverių Antano Kučingio filialo kiemelyje. Literatūrinė-muzikinė atminties valanda, arbata ir laužai.