Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžiai

Informacija apie Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžius

Visi Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžiai yra atviri. Norinčius dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje, kviečiame susisiekti su Nevyriausybinių organizacijų tarybos nare Raimonda Kubiliene, el. p. [email protected], tel. (8 319) 61 135.

 

Posėdžio data ir laikas Posėdžio vieta Darbotvarkė Posėdžio protokolas
2023-09-14
16.00 val.
Prienų rajono savivaldybės mažoji salė (1 aukštas) 1. Naujai patvirtinto Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo pristatymas;
2. Kiti klausimai.
 Protokolas
2023-02-22
16.30 val.
Prienų rajono savivaldybės didžioji salė (2 aukštas) 1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano aprašo.
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo aptarimo.
4. Dėl Nacionalinės vartotojų konferencijos siūlymo į NVO tarybų posėdžių darbotvarkes įtraukti vartotojų energetinio skurdo mažinimo priemonių identifikavimą ir praktinio panaudojimo įgalinimą
Protokolas
2022-11-21
16.30 val.
Prienų rajono savivaldybės mažoji salė (1 aukštas) 1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl susitikimo su nevyriausybinių organizacijų pirmininkais organizavimo.
3. Dėl susipažinimo su kaimyninių savivaldybių NVO tarybos nariais.
4. Kiti klausimai.
Protokolas
2022-07-19
11.00 val.
Prienų rajono savivaldybės mažoji salė (1 aukštas) 1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl nešališkumo deklaracijos formos patvirtinimo ir pasirašymo.
3. Dėl balsavimo biuletenio formos ir balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimo.
4. Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai.
5. Kiti klausimai.
Protokolas
2024-04-23          16.00 val. Prienų rajono savivaldybės administracija, 221 kab. 1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
2. Prienų r. savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos aptarimas.
3. Kiti klausimai.
 Protokolas