Ar dėl notarinių veiksmų atlikimo galiu kreiptis į bet kurios seniūnijos seniūną?

Category: Kitos seniūnijų teikiamos paslaugos

Seniūnai notarinius veiksmus gali atlikti tik savo seniūnijai priskirtoje teritorijoje savo gyvenamąją vietą deklaravusiems arba nustatyta tvarka į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą įtrauktiems gyventojams.