Kokie dokumentai reikalingi deklaruojant gyvenamąją vietą?

Category: Gyvenamosios vietos deklaravimas

Norint deklaruoti gyvenamąją vietą, reikalingi asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, o nepilnamečių vaikų – gimimo liudijimai ar gimimo akto įrašo išrašai. Jeigu norite deklaruoti gyvenamąją vietą ne sau nuosavybės teise priklausančioje patalpoje, reikalingas rašytinis gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimas, kai savininkas, jo atstovas ar bendraturtis kartu neatvyksta į deklaravimo įstaigą.