Renginio pavadinimas

Renginio forma

Data

Rengėjas

Leisk, mokytojau, nusilenkti

Literatūros paroda

Spalio 1-10 d.

Balbieriškio miestelio biblioteka

Mes – tiktai dulkės ant kūrėjo delno

Literatūros paroda

Spalio 1-13 d.

Išlaužo kaimo biblioteka-filialas

Viktorijai Daujotytei

Literatūros paroda

Spalio 1-13 d.

Pakuonio kaimo biblioteka-filialas

Žodžiai, išmirkyti nektare. A.Ruseckaitei-55

Literatūros paroda

Spalio 1-13 d.

Stakliškių kaimo biblioteka-filialas

Jo širdyje sutarė Dievas ir žmogus 

Literatūros paroda

Spalio 1-30 d.

Bibliografijos,informacijos ir kraštotyros skyrius

Gyvenimas paskirtas Lietuvai

Literatūros paroda, skirta M.Krupavičiui

Spalio 1-20 d.

Čiudiškių kaimo biblioteka-filialas

Po žinių, po mokslo šalį

Literatūros paroda

Spalio 3-13 d.

Vaikų literatūros skyrius 

Paskęsiu Meilėj ir Tiesoj

Literatūros paroda, skirta M.Katiliūtei-Lacrimai

Spalio 4 -10 d.

Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyrius

Jūs pakylėjote mus iki padangės

Literatūros popietė, M.Katiliūtei-Lacrimai

Spalio 4 d.

Veiverių kaimo biblioteka-filialas

Dievo žodis poezijoje

Literatūros paroda, skirta M.Katiliūtei-Lacrimai

Spalio 4-20 d.

Stakliškių kaimo biblioteka-filialas

Džiaugsmo šventė gaubia žemę

Literatūros paroda, skirta m.Katiliūtei-Lacrimai

Spalio 4-20 d.

Strielčių kaimo biblioteka-filialas

Tavo pirmoji knygelė

Literatūrinė valandėlė

Spalio 4 d.

Ašmintos kaimo biblioteka-filialas

Balti balsai – juodi bosai – dvi paslaptys gyvenimo. G.Dabrišiui – 55

Literatūros paroda

Spalio 10-20 d. 

Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyrius

Aš jaučiu tave, pasauli

Literatūros paroda

Spalio 10-20 d.

Balbieriškio miestelio biblioteka

Prozininkas Vincas Pietaris

Literatūros paroda

Spalio 9-31d.

Ingavangio, N.Ūtos kaimo bibliotekos-filialai

Algirdo Kazimiero Maceinos knygos „Aš ne su nugalėtojais, aš – su nenugalėtais“

Literatūros vakaras

Spalio 14 d. 16.30 val.

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

Lapų nubertu taku…

Rudeninių puokščių paroda

Spalio 14 d.

Vaikų literatūros skyrius

Naujų knygų pristatymas

 

Spalio 14 d.

Išlaužo kaimo biblioteka-filialas

Puikios iliustracijos – knygos sparnai, nešantys ją į skaitytojo rankas

Literatūros paroda

Spalio 14 d.

Išlaužo kaimo biblioteka-filialas

Spindėjo beržas tolumoj

Literatūros popietė

Spalio 15 d.

Ašmintos kaimo biblioteka-filialas

Skaitome eiles apie Lietuvą

Popietė vaikams

Spalio 18 d.

Veiverių kaimo biblioteka-filialas

Interneto centro atidarymas

 

Spalio 18 d. 13 val.

Strielčių kaimo biblioteka-filialas

Prosenių jausmus pajautęs

Literatūros paroda, skirta V.Pietariui

Spalio 5-20 d.

Čiudiškių kaimo biblioteka-filialas

Lietuvos Respublikos Konstitucija – pagrindinis šalies įstatymas

Literatūros paroda

Spalio 20 – 30 d.

Balbieriškio miestelio biblioteka

Poezija pati atranda kelią

Literatūros paroda, skirta M.Katiliūtei-Lacrimai

Spalio 20 – lapkričio 15 d.

Čiudiškių kaimo biblioteka-filialas

Ch.Nastlinger  knygos „Pirmadienį viskas kitaip“ aptarimas
 

 

Spalio 21d.

Kunigiškių kaimo biblioteka-filialas

Dėdė Derlius atvažiavo

Paroda

Spalio 27- lapkricčio 11d.

Klebiškio kaimo biblioteka-filialas

Išeidami Anapilin išsinešam tik poelgius gerus, blogus

Literatūros ir muzikos popietė

Spalio 27 d.

Veiverių kaimo biblioteka-filialas

Kaip aš norėčiau šią naktį prie tavo kapo prisiglaust

Literatūros paroda

Spalio 28 – lapkričio 8 d.

Kunigiškių kaimo biblioteka-filialas

Visiems išėjusiems

Literatūros ir muzikos popietė

Spalio 29 d.18 val.

Pakuonio kaimo biblioteka-filialas

Numynė žvirblelis pelėdai koją

Literatūros ir muzikos popietė

Spalio 29 d.

Strielčių kaimo biblioteka-filialas