Prienų savivaldybės aikštėje penkiems policijos komisariato pareigūnams buvo iškilmingai perduoti naujų tarnybinių automobilių rakteliai. Prienų rajono meras Antanas Gustaitis, Prienų policijos komisariato viršininkas Vidas Jašinskas džiaugėsi atsinaujinančiu rajono policijos komisariato automobilių parku ir atsirandančiomis operatyvesnio policijos darbuotojų reagavimo į įvykius galimybėmis. Visi susirinkusieji centrinėje Prienų aikštėje pritarė jų minčiai, kad įsigijus šiuos automobilius, pagerėjo sąlygos gyventojų saugumui ir viešajai tvarkai užtikrinti.Prienų parapijos klebonui Jonui Baliūnui pašventinus naujuosius automobilius, jie buvo išlydėti į tarnybos vietas. Automobilis „Micubishi Pajero Sport“ paskirtas komisariatui iš vyriausybės vykdomai programai „Kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojų saugumo ir policijos apylinkių inspektorių veiklos gerinimo 2003 -2005 metais“ skirtų investicijų. Juo naudosis Veiverių nuovados darbuotojai. Kitus keturis automobilius „Škoda Octavia“ Prienų policijos komisariatas įsigijo pagal išperkamosios nuomos sutartį iš lėšų, kurios gaunamos už teikiamas apsaugos paslaugas. Šiais automobiliais naudosis patrulinės  tarnybos darbuotojai.