Mokyklų bendradarbiavimą paskatinio dalyvavimas Mokyklų tobulinimo programoje. Šiame leidinyje jos dalinasi gerąja patirtimi, kaip pagerinti mokinių pasiekimus, juos siejant su Bendrųjų programų ir Išsilavinimo standartų reikalavimais ir kuo veiksmingiau išnaudoti švietimui skirtus išteklius. Leidinyje pateikiama daug įdomių ir konkrečių pavyzdžių apie mokyklose taikomus šiuolaikinio mokymo(si) metodus, bendruomenės narių partnerystę, pasakojama apie aplinką globojančios mokyklos modelį.