Prašymai į pirmas klases priimami mokyklose.Prašymai į priešmokyklines grupes lopšeliuose-darželiuose ,,Saulutė“, ,,Gintarėlis“, ,,Pasaka“, Nemuno pradinėje ir „Revuonos“ vidurinėje mokykloje priimami švietimo skyriuje. Prie prašymo būtina pridėti gimimo liudijimo kopiją ir vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a). Švietimo skyriaus informacija