Švietimo ir mokslo ministerija 2006 m. numato dalinai finansuoti 800 mokytojų perkvalifikavimo studijas aukštosiose mokyklose. Prienų rajono savivaldybei skirtos 9 vietos. Lėšų studijoms bus skiriama tiems mokytojams, kurie jau priimti į studijas Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagogų perkvalifikavimo centrą, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutą, Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutą, Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutą, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centrą, Kauno technologijos universiteto Edukologijos institutą. Mokytojai, norintys gauti paramą, iki 2006 m. kovo 10 d. privalo raštu pateikti prašymą švietimo padalinio sudarytai komisijai, kartu pridėdami pažymą apie studijas.Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Švietimo skyriaus vyr. specialistę L. Jakinevičienę telefonu 6 11 38. Prašyme reikia nurodyti šiuos duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, pareigos, mokomasis dalykas, pedagoginio darbo stažas, išsilavinimas, nurodant baigtos mokyklos pavadinimą ir įgytą kvalifikaciją bei baigimo metus, perkvalifikavimo studijų institucijos pavadinimas; ar gauta finansinė parama (jei taip, kada?).                                                                                                                                          Švietimo skyriaus informacija