Diskusijos metu bus kalbama apie:- ikimokyklinio ugdymo įstaigų atnaujinimo klausimus;- darbo laiko ikimokyklinio ugdymo įstaigose koregavimą;- priešmokyklinio ugdymo pedagogų teikiamos  ikimokyklinės pagalbos 3-6 metų vaikams galimybes;- konsultacijų tėvams ikimokyklinio ugdymo klausimais problemas.                                                                                                                                               Švietimo skyriaus informacija