PRIENŲ KRISTAUS APSIREIŠKIMO PARAPIJOS               EUCHARISTINĖ DIENA               2006 m. balandžio 22 dieną                 Programa

  9.00 – 10.00 val. – Dalyvių registracija (Prienų bažnyčios šventoriuje)
             10.00 val. – Šv. Mišios – Eucharistinės dienos atidarymas (giedos sumos choras)
             11.00 val. – Švč. Sakramento išstatymas (po Šv. Mišių)
11.00 – 11.45 val. – Mąstymas (giedos grigališkojo choralo choras)
             11.45 val. – Katechezė (veda s. Bernadeta Mališkaitė)
             12.30 val. – Giesmės (giedos jaunimo choras)
13.00 – 14.00 val. – Pietūs (suneštiniai)
14.00 – 14.30 val. – Adoracija tyloje
14.30 – 16.30 val. – Darbas grupėse (ves įvairūs paskaitininkai, žmonės pagal amžių bus                                  susiskirstyti  į grupes)
16.30 – 17.30 val. – Šlovinimas
17.30 – 18.15 val. – Bendruomenės malda su mąstymu
             18.15 val. – Eucharistinė procesija apie bažnyčią
             19.00 val. – Vakaronė ir agapė (dalyvaus folkloro ansambliai „Raskila“ ir „Marginys“)                         KVIEČIAME DALYVAUTI