Skelbiamas 2006 m. Kultūros veiklos programų (projektų) finansavimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto konkursas                                       Pagrindiniai Kultūros veiklos programų (projektų) prioritetai :

Kultūros paveldo objektų tvarkyba, informacijos kaupimas ir sklaida.

Meninę vertę turinčių vertybių kūrimas ir kaupimas.

Svarbiausių rajono renginių (valstybinių, tautinių švenčių, miesto gimtadienio, seniūnijų ir kitų švenčių) organizavimas arba scenarijų sukūrimas.
      Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki šių metų balandžio 21 dienos 15 val. Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriuje, Vytauto g. 35, Prienai. Konkursui pateikiamas paraiškos originalas (su priedais) ir 3 kopijos. Paraiškas būtina pateikti užklijuotuose vokuose su užrašu: „Kultūros veiklos programų (projektų) konkursui“ ir elektroniniu paštu [email protected]  arba pateikti elektroninėje laikmenoje.      Paraiškas galima siųsti paštu adresu: Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, Vytauto g. 35, LT – 59123, Prienai.      Informacija telefonu (8 ~ 319) 60 370.

     KONKURSO NUOSTATAI

     PARAIŠKOS FORMA