ŽEMDIRBIŲ DĖMESIUI
SENIŪNIJOSE ORGANIZUOJAMI SEMINARAI ŽEMDIRBIAMS “AKTUALŪS 2006 METŲ ŽEMĖS ŪKIO KLAUSIMAI”:

• TIESIOGINĖS IŠMOKOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR PASĖLIUS

• TIESIOGINĖS IŠMOKOS UŽ PARDUOTUS GALVIJUS, KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MIŠRŪNES IR ĖRIAVEDES

• PIENO KVOTŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMOS PAKEITIMAI

• KAIMO PLĖTROS PLANO PRIEMONĖS (ANKSTYVAS PASITRAUKIMAS IŠ PREKINĖS ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS, PUSIAU NATŪRINIŲ ŪKIŲ PERTVARKYMAS, STANDARTŲ LAIKYMASIS, AGRARINĖ APLINKOSAUGA, ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS APŽELDINIMAS MIŠKU.)

Data, laikas

Vieta

Kovo 24 d. 14 val.

Šilavoto seniūnijos kultūros namų salė

Kovo 27 d. 10 val.

Naujosios Ūtos seniūnijos salė

Kovo 28 d. 10 val.

Ašmintos laisvalaikio salė

Kovo 28 d. 13 val.

Pakuonio seniūnijos salė

Kovo 29 d. 10 val.

Stakliškių seniūnijos salė

Kovo 29 d. 13 val.

Jiezno kultūros namų salė

Kovo 30 d. 10 val.

Išlaužo seniūnijos salė

Kovo 30 d. 13 val.

Veiverių seniūnijos salė

Kovo 31 d. 10 val.

Balbieriškio pagrindinės mokyklos salė

Žemės ūkio skyrius