PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 2006-04-20   10 val. 1. Dėl įgaliojimo pasirašyti bendradarbiavimo sutarties teikiant pedagoginę psichologinę pagalbą pakeitimą ir pratęsimą.                                                                                                                                                Pranešėja Rasa Juocevičienė2. Dėl Prienų ,,Revuonos“ vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                                                Pranešėja Rasa Juocevičienė3. Dėl darbo sutarties nutraukimo su Jūrate Studinskiene bei paskyrimo laikinai eiti pareigas.                                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė4. Dėl 2006 metų nekilnojamo turto mokesčio sumažinimo.                                                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė5. Dėl kompiuterininko etato įsteigimo Prienų rajono savivaldybės Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje.                                                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl įgaliojimo atstovauti Prienų rajono savivaldybės tarybai AB ,,Prienų šilumos tinklai“ visuotiniame akcininkų susirinkime.                                                                                                                                                Pranešėjas Petras Kurtinaitis7. Dėl pritarimo pasirašyti sutartis.                                                                                                                                            Pranešėja Linutė Mikušauskienė8. Dėl uždarųjų akcinių bendrovių 2005 m. finansinių atskaitomybių, pelno (nuostolių) paskirstymo ir veiklos ataskaitų tvirtinimo.                                                                                                                                             Pranešėja Linutė Mikušauskienė9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-284 „Dėl leidimo privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis butą, esantį Čiudiškių k., Išlaužo sen., Prienų r. sav.“ 2 punkto pakeitimo.                                                                                                                                                    Pranešėja Irena Judickienė10. Dėl dirbtuvių pastato neapskaitymo Prienų rajono savivaldybės Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos balanse.                                                                                                                                                     Pranešėja Irena Judickienė11. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.                                                                                                                                                 Pranešėjas Algis Čerkauskas12. Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą.                                                                                                                                                 Pranešėjas Algis Čerkauskas13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-285 ,,Dėl mokymo priemonių perėmimo ir perdavimo rajono mokykloms“ pakeitimo.                                                                                                                                                 Pranešėjas Algis Čerkauskas14. Dėl mokymo priemonių perėmimo bei perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.                                                                                                                                                  Pranešėjas Algis Čerkauskas15. Dėl sutikimo perimti negyvenamąsias patalpas, esančias Vilniaus g. 5, Jiezno m., Prienų r.sav.                                                                                                                                                 Pranešėjas Algis Čerkauskas16. Dėl sutikimo perimti mokyklinius autobusus ir juos perduoti rajono savivaldybės mokykloms.                                                                                                                                                   Pranešėjas Algis Čerkauskas17. Dėl pritarimo Prienų rajono Veiverių Antano Kučingio vaikų meno mokyklos projektinei iniciatyvai.                                                                                                                                             Pranešėjas Valentas Ražanskas18. Dėl pritarimo projektui „Turistinių prieigų prie Nemuno prieplaukų Kauno regione sukūrimas“.                                                                                                                                           Pranešėjas Valentas Ražanskas19. Dėl pritarimo projektui „Jiezno šilumos tinklų rekonstrukcija įrengiant du biokuru kūrenamus katilus bei panaikinant keturvamzdę CŠT sistemą“                                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas20. Dėl didžiųjų prekybos įmonių Prienų mieste išdėstymo specialiojo plano rengimo.                                                                                                                                                  Pranešėja Dalia Joneliūnienė21. Dėl žemės sklypo Klebiškio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav. detaliojo plano rengimo.                                                                                                                                                Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės mero pavaduotojas                                                                                      Algirdas KederysProjektai                           čia