Teisingumo ministerija kviečia teikti teisinio švietimo projektus

2006-03-30

Paraiškas gali teikti visos įregistruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių tikslas – žmogaus teisų gynimas, teisinis švietimas, pilietinis ugdymas. Teisingumo ministerija laukia projektų, kurie bus įgyvendinami 2007 metais. Paraiškos  priimamos iki šių metų lapkričio 1 d. Teisingumo ministro įsakymu sudaryta komisija atsižvelgdama į nevyriausybinės organizacijos patirtį ginant žmogaus teises, skatinant pilietinį ugdymą, vykdant teisinį švietimą, vertins projekto aktualumą, veiksmingumą ir įgyvendinimo realumą. Teisingumo ministerija siekia, kad projektai pasiektų kuo didesnę ir įvairesnę auditoriją.

Anot teisingumo ministro Gintauto Bužinsko, labai svarbu, kad  kuo daugiau organizacijų siūlytų projektus. „Tik su bendra nevyriausybinių organizacijų iniciatyva galėsime padėti žmonėms ginti savo teises ir ugdyti pilietinę visuomenę“, – teigia teisingumo ministras. G.Bužinskas taip pat pastebėjo, kad visuomenės teisiniame švietime labai svarbus aktyvus jaunimo vaidmuo.

Vykdydama Visuomenės teisinio švietimo programą, Teisingumo ministerija ne vienerius padeda organizuoti bendrojo lavinimo mokyklų mokinių teisinių žinių viktoriną – konkursą „Temidė“. Pernai panaši „STOP“ olimpiada buvo surengta teisę studijuojantiems jaunuoliams. Teisingumo ministerijos iniciatyva išleistas  vadovėlis 10-12 klasių  moksleiviams „Teisė kiekvienam“. Šio vadovėlio pagalba mokyklose dėstomi teisės pagrindai.

2004 pabaigoje Vyriausybė patvirtino Visuomenės teisinio švietimo programą, kurios tikslas – pagerinti teisinės informacijos prieinamumą visuomenei. Siekiama sukurti ilgalaikį teisinės sąmonės ugdymo pagrindą, ugdyti savarankiškai mąstantį pilietį, kuris sugebėtų savarankiškai pasinaudoti savo teisėmis. Vienas iš  šios programos  numatomų rezultatų – vaikų ir jaunimo ugdymas, įvairių socialinių grupių teisinis informavimas, gerėjantis teisinių žinių lygis ir pan.

Informaciją apie projektus, jų finansavimo tvarką bei paraiškos formą  galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje www.tm.lt, ministro įsakymų skiltyje (2005 m. gruodžio 28 d. LR teisingumo ministro įsakymas  Nr. 418  „Dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio informavimo ir konsultavimo projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo).
Paraiškos priimamos Teisingumo ministerijoje. Adresas: Gedimino pr.30/1,  LT-0104 Vilnius, tel. (8 5) 266 29 81, 2662980.