Prienų rajono kultūros veiklos programų (projektų) konkurso ekspertų komisijos atrinktų projektų, laimėjusių 2006 m. Prienų rajono kultūros veiklos programų (projektų) konkursą ir patvirtintų Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, įsakymų sąrašas  Eil.Nr.  Projektoregistracijos       Nr.       Pateikėjas      Projekto pavadinimas  Skirta   suma  (Lt.)    1.        2Stakliškių kultūros centras„Ne tik pirkti ir parduoti, bet ir sielai peno duoti“   300 2.        3Naujosios Ūtos kultūros centras„Aš gimtąjį kaimą menu“   200 3.        4Pakuonio krašto bendruomenė„Ugnį užkurkim ant aukuro seno“  1000 4.        5Šilavoto bendruomenės centras„Išsaugokime unikalų Šilavoto Davatkyno krikščioniškąjį ir etnokultūrinį paveldą“  1500 5.        7Kultūros skyrius„Kultūros paveldo objektų tvarkyba, informacijios kaupimas ir sklaida“  7800 6.        8Prienų kultūros centrasTarptautinė medžio drožėjų stovykla „Gamta- kultūrų versmė“  9500 7.        10Šilavoto laisvalaikio salėSeniūnijos šventė „Linko siūbavo žalia pušelė“   500 8.        11Prienų kultūros centras„Odė miestui“ 10000 9.        12Prienų kultūros centrasTradicinės rajono dainų šventės „Tykiai tykiai Nemunėlis teka“ gegužinė „Gyvybės žalias medis“  3000 10.        13Savivaldybės viešoji bibliotekaLiteratūros sklaida Prienų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje  1500 11.        14Kaimo bendruomenė „Nemuno link“„Gyvuok, panemunių paukšteli žalias“   500 12.        15Prienų krašto muziejus„Duonos kelias iki stalo“   1900 13.        16Prienų kultūros centrasIII-asis pagyvenusių žmonių tautinių šokių konkursas – festivalis „Revuona“   500 14.        17Prienų kultūros centras„Trumpiausios vasaros nakties stebuklas“  1000 15.        18Prienų kultūros centrasVaikų akcija „Aitvaras neša mano svajonę“   300 Sveikiname konkurso nugalėtojus ir linkime kūrybingo ir prasmingo darbo bei sėkmės įgyvendinant projektus!Projektų konkurso ekspertų komisija