PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ2006-06-28 (trečiadienis)   10 val.1. Dėl Prienų rajono priešgaisrinės tarnybos ataskaitos už 2005 m.                                                                                                                                               Pranešėjas Jonas Radzevičius2. Išvada dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2005 metų ataskaitų. (Su išvados priedu galima susipažinti Kontrolieriaus tarnyboje).                                                                                                                                                    Pranešėja Violeta Gaidienė 3. Prienų rajono savivaldybės administracijos Finansų tarnybos ataskaita apie Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą bei patikėjimo teise valdomą turtą. (Su savivaldybės turto 2005 m. ataskaita galima susipažinti pas Birutę Dubosienę).                                                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė4. Dėl 2006 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė5. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos pakeitimo.                                                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl etatų steigimo Prienų rajono savivaldybės Išlaužo pagrindinėje mokykloje ir Prienų rajono švietimo centre.                                                                                                                                                       Pranešėja Nijolė Paužienė7. Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2006/2007 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo.                                                                                                                                                      Pranešėja Nijolė Paužienė8. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Antano Gustaičio tarnybinių komandiruočių.                                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė9. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo.                                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė10. Dėl patikslinto kelių priežiūros ir plėtros programos 2006 m. lėšų paskirstymo Prienų rajono savivaldybės kelių ir gatvių tvarkymo objektams sąrašo tvirtinimo.                                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas11. Dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pakeitimo.                                                                                                                                            Pranešėjas Valentas Ražanskas12. Dėl Prienų  rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                                                   Pranešėja Irena Stasytienė 13. Dėl gyvenamųjų patalpų eksploatavimo tvarkos ir išlaidų nustatymo.                                                                                                                                                 Pranešėjas Petras Kurtinaitis14. Dėl delspiningių UAB „Prienų energija“.                                                                                                                                                 Pranešėjas Petras Kurtinaitis15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl radiacijos lygio matavimo prietaisų perėmimo bei perdavimo Prienų rajono priešgaisrinei tarnybai“ pakeitimo.                                                                                                                                                 Pranešėjas Algis Čerkauskas16. Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą Prienų rajono savivaldybės tarybai patikėjimo teise bei šios įrangos perdavimo Prienų rajono savivaldybės Viešajai bibliotekai.                                                                                                                                                 Pranešėjas Algis Čerkauskas17. Dėl neprivatizuotų, išskyrus grąžintinas, gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio nustatymo ir jo surinkimo tvarkos.                                                                                                                                                  Pranešėjas Algis Čerkauskas18. Dėl pritarimo steigti Kauno apskrities priklausomybės ligų centro Vaikų reabilitacijos padalinį.                                                                                                                                                 Pranešėjas Algis Čerkauskas19. Dėl leidimo įrengti mobiliojo ryšio antenas.                                                                                                                                                 Pranešėjas Algis Čerkauskas20. Dėl leidimo įrengti atskirą įėjimą į butą.                                                                                                                                                  Pranešėjas Algis Čerkauskas21. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.                                                                                                                                                 Pranešėjas Algis Čerkauskas22. Dėl turto perdavimo Prienų rajono Klebiškio pagrindinei mokyklai.                                                                                                                                                  Pranešėjas Algis Čerkauskas23. Dėl pastato paskirties pakeitimo.                                                                                                                                                 Pranešėjas Algis Čerkauskas24. Dėl sutikimo įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę ,,Pastatų vidaus sistemos“.                                                                                                                                                  Pranešėjas Algis Čerkauskas25. Dėl sutikimo subnuomoti patalpas, esančias Kęstučio g. 85, Prienų m.                                                                                                                                                  Pranešėjas Algis Čerkauskas26. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                                                                                  Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės meras                           Antanas Gustaitis  Projektai    ČIA