PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 2006-07-27   10 val. 1. Informacija dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos kreipimosi.                                                                                                                                             Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.                                                                                                                                            Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                                             Pranešėja Renata Pavlavičienė4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.                                                                                                                                                Pranešėja Rasa Olisevičienė5. Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už šunų ir kačių registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                                                 Pranešėjas Virginijus Slauta6. Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos pakeitimo.                                                                                                                                           Pranešėjas Valentas Ražanskas7. Dėl pritarimo projektams „Žiburio“ gimnazijos rekonstrukcijos papildomi darbai“, „Revuonos“ vidurinės mokyklos rekonstrukcija“, „Lietuvos partizano Juozo Lukšo-Daumanto tėviškės remontas“, „Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino tėviškės remontas“                                                                                                                                           Pranešėjas Valentas Ražanskas8. Dėl 2006 metų kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų lėšų paskirstymo.                                                                                                                                           Pranešėjas Valentas Ražanskas9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T3-148 „Dėl sutarties dalinio pakeitimo“ papildymo.                                                                                                                                                Pranešėjas Dainius Sodaitis10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 30 „Dėl vežėjų parinkimo konkurso komisijos ir konkurso nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.                                                                                                                                                Pranešėjas Dainius Sodaitis11. Dėl privatizuojamų patalpų, esančių Statybininkų g. 4, Prienų m., pradinės pardavimo kainos nustatymo.                                                                                                                                                Pranešėjas Algis Čerkauskas12. Dėl negyvenamų patalpų panaudos.                                                                                                                                                Pranešėjas Algis Čerkauskas13. Dėl prašymo paimti žemės sklypą visuomenės poreikiams.                                                                                                                                               Pranešėjas Algis Čerkauskas14. Dėl sutikimo priestato statybai.                                                                                                                                               Pranešėjas Algis Čerkauskas15. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamas patalpas.                                                                                                                                                 Pranešėjas Algis Čerkauskas16. Dėl sutikimo įregistruoti žemės ūkio kooperatyvą „Prienų javas“.                                                                                                                                                Pranešėjas Algis Čerkauskas17. Dėl kompiuterinės įrangos perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės mokykloms.                                                                                                                                               Pranešėjas Algis Čerkauskas18. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                                                Pranešėja Dalia Joneliūnienė19. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.                                                                                                                                                Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės meras     Antanas GustaitisPROJEKTAI             ČIA